wtorek, 25 września 2012

Kiedy zaczyna się rola prawnika w mediacji?


Rola prawnika w mediacji rozpoczyna się dużo wcześniej niż sama mediacja. Przede wszystkim prawnik otrzymawszy zlecenie od swojego klienta powinien pamiętać o tym, że każdy jego kontakt ze stroną przeciwną może powodować eskalację konfliktu, być wobec niego obojętny bądź też prowadzić do jego wygaszenia.

Z tego punktu widzenia bardzo istotna jest zasada wynikająca z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którą negatywne nastawienie klienta do strony przeciwnej nie powinno mieć wpływu na postawę radcy prawnego. Radca prawny kształtując swoje zachowanie w stosunku do tej strony powinien postępować w zgodzie z ogólnymi standardami etyki zawodowej, jak również starać się przeciwdziałać zaostrzeniu konfliktu oraz działać na rzecz pojednawczego rozwiązania sporu przez taktowne i wyzbyte uprzedzeń podejście do strony przeciwnej. Choć brak podobnej regulacji w Kodeksie Etyki Adwokata, z punktu widzenia dążenia do polubownego załatwienia sprawy klienta (a taki nakaz jest) rzeczą oczywistą jest, że w równym stopniu nakaz ten odnosi się do pełnomocników będących adwokatami.


Powyższy nakaz jest tym istotniejszy, że sprawa, jak wiadomo, może trafić do mediacji na każdym etapie sporu, a zatem całokształt zachowania profesjonalego pełnomocnika w trakcie całego sporu ma niebagatelne znaczenie dla nastawienia stron do prób ugodowego rozwiązania sporu w drodze mediacji.

Jeśli prawnik będzie demonizować drugą stronę i traktować ją jak swojego wroga wówczas antagonizm się pogłębi a wraz z tym szansa na ewentualną mediację będzie maleć.

Warto zatem już na samym początku współpracy z klientem analizować wszelkie swoje działania także pod kątem ich wpływu na rozwój konfliktu pomiędzy stronami. Marketingowo nie ma bowiem nic gorszego niż sytuacja, w której klient sam dochodzi do przekonania, że polubowne rozwiązanie byłoby dla niego korzystniejsze niż działania podejmowane przez pełnomocnika.


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...