wtorek, 27 listopada 2012

Likwidujmy bariery w rozwoju mediacji!


Określając rozwój mediacji w Polsce zdecydowanie nie użylibyśmy określenia „dynamiczny”. Proces ten napotyka wiele barier rozmaitego rodzaju, o których była mowa w Salonie mediatora – cz.2. Uczestnicy Salonu nie ograniczyli się jednak do oceny obecnego stanu rzeczy, ale wypracowali możliwe rozwiązania mogące wpłynąć na poprawę sytuacji. Na wstępie pozwolę sobie podzielić proponowane działania na 5 sfer: edukacji, informacji, promocji, dobrych praktyk oraz legislacji.

Edukacja. Działania edukacyjne należy skierować do dwóch różnych grup odbiorców. Podstawową grupą docelową jest młode pokolenie i to już na etapie edukacji szkolnej. Działaniem doraźnym jest organizowanie lekcji (np. w ramach „godzin wychowawczych”) dotyczących dobrej komunikacji, prowadzenia negocjacji i mediacji. Zainteresowani ciekawą prezentacją tematu nauczyciele i uczniowie mogliby doskonalić swoje umiejętności w programach „mediacji rówieśniczej”, czy „negocjacyjnych” kółkach zainteresowań. Działaniem docelowym byłoby wprowadzenie do szkół przez Ministerstwo Edukacji całościowego programu nauczania poświęconego tym zagadnieniom.

Drugą grupą docelową są podmioty mające wpływ na przystępowanie stron do mediacji. Mowa tu głównie o środowiskach prawniczych – sędziach, prokuratorach i pełnomocnikach stron. W tym zakresie warto prowadzić szkolenia tematyczne (np. organizowane przez samorządy zawodowe). Stopień świadomości tej grupy systematycznie się zwiększa, ale nie można ustawać w wysiłkach, gdyż niewielka wciąż ilość mediacji wskazuje, że wciąż jest wiele do zrobienia.

Informacja o mediacji, jej zasadach i zaletach powinna być łatwo dostępna dla społeczeństwa. W tym celu warto załączać przystępną ulotkę o mediacji do pierwszej korespondencji wychodzącej z sądu (np. przy wysyłaniu odpisu pozwu). Kolejnym pomysłem jest stworzenie stałych punktów informacyjnych przy każdym sądzie, w których w ustalonych dniach dyżury pełniliby mediatorzy (jako rozwinięcie działalności już istniejących punktów) i na bieżąco udzielali wyjaśnień w powyższym zakresie.

Promocja. Należy aktywnie wspierać rozwój mediacji w mediach. Dlatego też akcja Ministerstwa Sprawiedliwości „Masz prawo do mediacji” powinna być kontynuowana i rozwijana. Warto zainteresować odpowiednie podmioty wprowadzeniem dobrych wzorców mediacyjnych w serialach telewizyjnych, które pełnią przecież swoistą rolę edukacyjną. Do rozważenia jest idea promowania „pro-mediacyjnych” przedsiębiorców. Takich, którzy poprzez zapisy umowne i praktykę udowadniają, że jest to słuszna droga. Działania w tym kierunku mogłyby obejmować konkursy, gale itp.

Dobra praktyka, czyli małe ale bezcenne kroki, które uczynią mediację bliższą i łatwiejszą do zrozumienia. Pierwszą idea to zastąpienie w powszechnym obrocie słowa „ugoda” słowem „porozumienie”. To pierwsze kojarzy się z definicją z art. 917 k.c. i ma raczej negatywne konotacje, podczas gdy drugie niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji i nie zakładamy automatycznie, że będziemy musieli z czegoś rezygnować.

W ramach gdańskiej dobrej praktyki „Salon mediatora” pragnie otworzyć się jeszcze szerzej i zaprosić do wspólnych spotkań także samorządy, banki, ubezpieczycieli itp. Dzięki temu formuła będzie naprawdę szeroko otwarta, a potencjalni beneficjenci mediacji będą mogli skonfrontować swoje wątpliwości i obawy ze środowiskiem prawno-mediacyjnym.

Legislacja. W tym zakresie uzasadnione wydają się głosy o potrzebie opracowania i uchwalenia osobnej ustawy „mediacyjnej”. Dzięki temu nie tylko ujednolicone zostałyby przepisy (np. regulujące wymagania dla mediatorów), ale też wzrósłby prestiż samej instytucji. Wielką zachętą dla korzystania z mediacji byłaby możliwość odliczenia kosztów mediacji od podatku lub ponoszenie części kosztów (w określonych przypadkach) przez Skarb Państwa.

Powyższe pomysły z całą pewnością nie wyczerpują puli sposobów jakie mogłyby przyczynić się do likwidacji barier w rozwoju mediacji. Zapraszam do dodawania własnych koncepcji w komentarzach!


cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...