czwartek, 22 listopada 2012

Jakie bariery stoją na drodze rozwoju mediacji w Polsce? Salon mediatora - cz. 2


Dnia 19 listopada miał miejsce kolejny „Salon mediatora”. Informacja o inicjatywie i sprawozdanie z pierwszego spotkania zostało przedstawione tu: Salon mediatora – cz.1. Frekwencja ponownie dopisała i choć grono uczestników uległo nieznacznym zmianom osobowym, to pojawiło się nieco więcej osób niż poprzednio.

Drugie spotkanie salonu zainaugurował radca prawny Piotr Kubik - Prezes Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku prelekcją pod tytułem: „Dlaczego trudno nakłonić strony do mediacji?” Wystąpienie oparte zostało o wyniki ankiety, którą mecenasowi udało się przeprowadzić z 20-stoma adwokatami i radcami prawnymi. Jak się okazało 50% respondentów miała styczność z mediacją w sprawach cywilnych lub gospodarczych (jako pełnomocnik albo mediator), z czego w 50% była to mediacja umowna, a w 50% ze skierowania sądu. Większość z nich w mediacji uczestniczyło raz, a rekord to uczestnictwo w 5 mediacjach przez jednego pełnomocnika. Ankietowani, którzy częściej uczestniczyli w mediacji wskazywali, że z reguły w około 50% spraw zawierana była ugoda. Odpowiedzi na pozostałe pytania przedstawiały się następująco:
- „Czy proponowałaś/eś mediację swoim klientom?” 50% TAK, a 50% NIE,
- „Czy odradzałaś/eś mediację swoim klientom?” 30% TAK, a 70% NIE,
- „Czy klient odmówił prowadzenia mediacji?” 40% TAK, a 60% NIE.

Na podstawie ankiety, rozmów z pełnomocnikami i własnych doświadczeń mecenas Piotr Kubik stwierdził, że bariery w rozwoju mediacji można podzielić na obiektywne i subiektywne. Najważniejsza bariera obiektywna to ciągły brak wiedzy o mediacji. Barier subiektywnych jest zdecydowanie więcej, a główne to kwestie mentalności klientów, takie jak:
a) bezgraniczne przekonanie o własnej racji i nieomylności, które czynią jakiekolwiek rozmowy z druga stroną z „założenia bezprzedmiotowe”,
b) niechęć do uczestniczenia w sytuacji „bycia poddanym presji w celu zmiany swojego stanowiska”,
c) niechęć do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

W czarnym scenariuszu możemy spotkać klienta, który nie dopuszcza możliwości dyskutowania na temat oczywistości posiadania przez niego racji, na mediację patrzy jak na rodzaj sprzedaży akwizycyjnej, w której może zostać wmanipulowany w utratę czegoś bez udziału swojej woli, więc przerzuca odpowiedzialność na sąd, który przecież musi wydać korzystne dla niego orzeczenie. Jak widać, klienci często mają zgoła fałszywe przekonania nie tylko o mediacji, ale wielu aspektach otaczającej ich rzeczywistości. Dotyczy to też pełnomocników, którzy czasem demonizują rzekome zagrożenia, a nie dostrzegają korzyści płynących ze stosowania mediacji (co tłumaczy odpowiedzi dotyczące odradzania mediacji).

W toku dyskusji dodano kolejne bariery, dostrzegane przez uczestników Salonu takie jak: nieczytelne dla stron kwestie finansowania mediacji; rozdrobnienie przepisów prawnych regulujących mediację i skutkujący mniejszą estymą środowisk prawniczych; postrzeganie przez prawników mediacji jako zagrożenia dla ich interesów; programowe unikanie mediacji przez podmioty gospodarujące środkami publicznymi, banki i ubezpieczycieli.

Pracując w grupach uczestnicy wypracowali propozycje rozwiązań poprawiających obecny stan rzeczy, które przedstawię w kolejnym poście „Likwidujmy bariery w rozwoju mediacji!”.

A jakie WY – prawnicy i nie-prawnicy, czytelnicy tego bloga, dostrzegacie bariery stojące na drodze rozwoju mediacji w Polsce? Zapraszam do zamieszczania własnych spostrzeżeń w komentarzach!

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania – wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Kolejny „Salon mediatora” już 17 stycznia 2013 roku. Oto relacja z kolejnego, trzeciego już Salonu.cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...