niedziela, 20 stycznia 2013

Spójrz na prawo okiem managera!


W Łodzi 24-25 stycznia rozpoczyna się unikalny cykl szkoleń dla prawników: PWSK – Prawnik w sieci klientów. Podczas dwóch dni zajęć zaprezentowane zostaną specjalistyczne rozwiązania z zakresu zarządzania, marketingu, PR-u i rozwoju biznesu kancelarii. Celem warsztatów jest przekazanie wyjątkowej wiedzy, która umożliwi prawnikom rozwój i pozyskanie nowych klientów. 

Organizatorami są: Szymon Kwiatkowski – właściciel firmy doradczej MarketingPrawa, specjalizującej się w obsłudze marketingowej Kancelarii oraz Monika Muracka - właściciel firmy doradczej MDP eventum, specjalizującej się w marketingu i business development usług prawnych. Sponsorem Generalnym przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Warsztatom przyświeca świadomość, że na rynku usług prawnych zachodzą obecnie ogromne zmiany, a warunki współpracy dyktowane są przez klientów. Trzeba o nich już nie tylko zabiegać i walczyć na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, ale także w odpowiedni sposób dbać już po nawiązaniu współpracy. Klienci potrzebują profesjonalnego doradcy, łączącego "merytorykę" z umiejętnościami managerskimi, rozumiejącego biznes. Prawnicy ciągle jednak zdają się być nieświadomi wymagań jakie stawia przed nimi zmieniający się świat usług prawnych, oparty o zasady twardej konkurencji, specjalizacji i tworzenia wartości dla klienta. Dlatego też trenerzy prowadzący szkolenia PWSK skupią się na głównych obszarach, mając na celu wsparcie biznesowych umiejętności prawników:

1. Strategia i zarządzanie kancelarią prawną – Ryszard Sowiński
2. Marketing i e-marketing usług prawnych – Szymon Kwiatkowski
3. PR usług prawnych – Agnieszka Brzozowska
4. Business development w kancelarii prawnej – Monika Muracka
5. Zarządzanie kancelarią – on-line czy własny serwer? – Krzysztof Kacprzyk

W pełni podzielamy diagnozę stawianą przez pomysłodawców i autorów cyklu PWSK (pisaliśmy już o tym tutaj i tutaj). Wierzymy, że tego rodzaju szkolenia są w Polsce bardzo potrzebne i trzymamy kciuki za powodzenie przedsięwzięcia!

Harmonogram szkoleń, aktualne informacje i rejestracja znajdują się na: www.pwsk.marketingprawa.pl


Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

piątek, 18 stycznia 2013

Mediacja – bariery w środowisku prokuratury. Salon mediatora - cz. 3


Kolejne, trzecie już spotkanie „Salonu mediatora” miało miejsce w czwartek dnia 17 stycznia. Zebranych przywitał wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – sędzia Rafał Terlecki, na którego ręce inicjatorzy przedsięwzięcia - Zofia Gruszecka, Magda Bellwon i Bartosz Poćwiardowski złożyli wniosek, stanowiący podsumowanie listopadowego Salonu. We wniosku tym uczestnicy zgodnie proszą o możliwość wprowadzenia na terenie działania Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów podległych, zasady dołączania do pism kierowanych z sądu do uczestników sporów sądowych ulotki informacyjnej o mediacji wraz z proponowanym wzorem takiej ulotki.

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Dagmary Słomińskiej-Butowski – prokurator prokuratury okręgowej w Gdańsku, pod tytułem: „Mediacja – bariery w środowisku prokuratury”. Ponownie jak wystąpienie poświęcone trudnościom w nakłonieniu stron do mediacji, przedstawione na listopadowym Salonie, prelegentka zaprezentowała wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2012 roku, w prokuraturze okręgowej w Gdańsku wśród 46 respondentów. Wśród tychże aż 43 osoby nie stosowały mediacji w swojej praktyce prokuratorskiej. Stosunek ankietowanych osób do mediacji przedstawiał się następująco:
- pozytywny – 11 osób,
- neutralny – 19 osób,
- niechętny – 5 osób,
- negatywny – 1 osoba.

Główne bariery, jakie zostały zdiagnozowane na podstawie powyższej ankiety, jak również na podstawie zaprezentowanych wniosków z kilku konferencji poświęconych mediacji w pracy prokuratorów, są następujące:
a) „statystyka”, czyli nacisk na jak najszybsze zakończenie sprawy
b) przeciążenie sprawami i negatywne podejście przełożonych,
c) brak możliwości umorzenia lub zawieszenia postępowania z powodu zawarcia ugody w mediacji,
d) brak szkoleń z zakresu mediacji dla prokuratorów,
e) brak „profesjonalnych” mediatorów z zakresu prawa karnego,
f) brak osobnych pokojów w prokuraturze (umożliwiających pełnienie dyżuru przez mediatora),
g) niska świadomość społeczna i negatywna (bierna) postawa stron po skierowaniu sprawy do prokuratury.

W toku dyskusji przedyskutowano możliwe sposoby na przełamanie przedstawionych barier. Przede wszystkim uczestnicy zgodnie opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian legislacyjnych, sprzyjających „zyskom procesowym” w wyniku szerszego stosowania mediacji w postępowaniach karnych (lit. c). Ponadto Salon zdecydował, że wystąpi do prokuratora okręgowego z oficjalnym pismem zawierającym następujące wnioski:
- umożliwienie gratyfikowania „pro-mediacyjnej” aktywności prokuratorów,
- wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku pouczenia o możliwości skorzystania z mediacji,
- udostępnienie w prokuraturze pokoju na cele mediacyjne – umożliwienie pełnienia dyżurów informacyjnych przez mediatorów bezpośrednio w siedzibie prokuratury,
- przeprowadzenie szkolenia mediacyjnego dla prokuratorów lub cyklu takich szkoleń.


Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania – wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Relacja z kolejnego „Salonu mediatora”, poświęconego ugodzie zawieranej w mediacji, znajduje się tutaj. Tych, którzy nie będą mogli się z nami spotkać w Gdańsku zapraszam do śledzenia relacji na blogu.cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

piątek, 11 stycznia 2013

Koszty sporu - sąd, arbitraż, mediacja


26 prawników z największych kancelarii prawnych w Unii Europejskiej poproszono o oszacowanie (na podstawie przedstawionego im, jednego stanu faktycznego), jak długa i jak kosztowna będzie procedura związana z wyegzekwowaniem wykonania umowy.

Stan faktyczny (posłużono się standardem stosowanym w badaniach przez Bank Światowy):


 • Sprzedawca sprzedał towary Kupującemu. Kupujący stwierdził, że towary są niedostatecznej jakości i odmawia zapłaty
 • Sprzedawca pozywa Kupującego w celu uzyskania zapłaty
 • w toku postępowania przeprowadzane są dowody ze świadków i biegłych na okoliczność jakości towarów
 • Sprzedawca wygrywa w 100%
 • Kupujący nie składa apelacji. Orzeczenie staje się prawomocne
 • Sprzedający wszczyna egzekucję i otrzymuje pieniądze po sprzedaży (w drodze licytacji) ruchomości Kupującego

Dodatkowo założono 6 różnych scenariuszy:
 1. sprawa krajowa w sądzie powszechnym
 2. sprawa transgraniczna w UE w sądzie powszechnym
 3. sprawa krajowa w sądzie arbitrażowym
 4. sprawa transgraniczna w UE w sądzie arbitrażowym
 5. sprawa krajowa w mediacji
 6. sprawa transgraniczna w UE w mediacji

Górna tabela prezentuje porównanie szacunkowych wartości (czas i koszt) dla sprawy krajowej w sądzie powszechnym dla wartości 200.000 EUR w poszczególnych krajach UE.

Dolna tabela prezentuje porównanie szacunkowych wartości (czas i koszt) dla sprawy krajowej przy wszystkich 3 krajowych scenariuszach (sąd, arbitraż, mediacja) dla wartości 200.000 EUR w poszczególnych krajach UE.W ramach projektu badany był także wpływ (na czas i koszt) dodania procedur pozasądowych (mediacja i arbitraż) do standardowej procedury sądowej.

Nazwa projektu: The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation
Projekt zrealizowany przez: Konsorcjum pod przewodnictwem ADR Center | Czerwiec 2010Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze: Łukasz Łaniecki - dyplomowany mediator, negocjator, trener z zakresu zarządzania konfliktem. Autor bloga Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów.


Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

sobota, 5 stycznia 2013

Prawnik rodzinny i zasada STS


Rok 2013 nadszedł. Choć z wielu źródeł dochodzą głosy, że będzie to kolejny rok pod znakiem kryzysu, można zaobserwować pozytywne zmiany w gospodarce, jak również ciekawe trendy w obsłudze prawnej. W ubiegłym roku zwracaliśmy uwagę na przebłyski „innowacyjności” w sposobie działania kancelarii prawnych. Rynek zmienia się na naszych oczach i to co jeszcze niedawno można było rozpatrywać w kategoriach nowości, dziś staje się normą. Spójrzmy zatem w nieodległą przyszłość. Jakie pozytywne trendy można dostrzec u progu 2013 roku? Moim zdaniem są to dwa pojęcia: „prawnik rodzinny” oraz „zasada STS”.

Prawnik rodzinny – takiego prawnika można przyrównać do lekarza rodzinnego, który dba o nasze zdrowie i stanowi osobę pierwszego kontaktu w służbie zdrowia. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że porady prawne w stosunkowo nieskomplikowanych kwestiach prawnych powinny być dostępne od ręki, za przystępną cenę. Dostrzega to coraz większa część społeczeństwa, jak i też usługi takie świadczy coraz większa ilość prawników. To bardzo pozytywny trend, dzięki któremu upowszechnia się świadomość prawna w społeczeństwie i coraz częściej „Polak może być mądry przed szkodą”. Korzystanie z usług prawnika rodzinnego pozwala mieć własnego, zaufanego profesjonalistę. Naturalnie nie chodzi tu jedynie o sprawy rodzinne. Zakres świadczeń powinien być zakrojony szeroko, ale skupiać się na prawie materialnym. Mógłby przykładowo obejmować sferę prawa cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i rodzinne), administracyjnego i prawa pracy.

Kolejna analogia do służby zdrowia to fakt, że dopiero w naprawdę poważnej sytuacji, w której podstawowa opieka nie wystarcza, powinno następować skierowanie do specjalisty. W większości spraw prawnik rodzinny byłby w stanie udzielić wystarczającej pomocy, jak również asystować klientowi w sprawach konfliktowych wskazując mediację, jako najsprawniejszą metodę rozwiązywania sporu. Dzięki temu jego rola nie ograniczy się do udzielania porad i sporządzania opinii prawnych, a dobre przygotowanie do pełnienia roli prawnika w mediacji sprawi, że niewiele spraw będzie musiało trafiać przed oblicze sędziego.

Zasada STS – to akronim od słów Szybko, Tanio i Skutecznie. Hasło to werbalizuje konieczność dopasowania się do rosnących wymogów i świadomości prawnej klientów. Ludzi paraliżuje wizja ugrzęźnięcia w procesie sądowym na długie lata, płacenia słono nie tylko za obsługę prawną i opłaty sądowe, ale też rosnące z czasem koszty generowane przez sam proces, bez pewności jaki ostatecznie będzie rezultat. W tym miejscu z odsieczą przychodzi mediacja, która idealnie wpasowuje się w tę zasadę.

Szybko, czyli zdecydowanie, bo o wiele miesięcy (lat?) krócej niż jakakolwiek procedura sądowa. Nie tylko tanio, czyli bez większości wydatków okołoprocesowych, ale też z pełną świadomością ich wysokości jeszcze przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do mediacji. Ostatecznych kosztów procesu nigdy nie można precyzyjnie skalkulować przed wdaniem się w spór. Skutecznie nie oznacza, że każda mediacja musi zakończyć się porozumieniem. Oznacza to, że jeżeli uda się je osiągnąć to z całą pewnością będzie ono lepsze i trwalsze, niż jakiekolwiek orzeczenie sądowe.

Czy pojęcie „prawnika rodzinnego” i „zasada STS” staną się popularnymi i używanymi hasłami? Czy one lub ich odpowiedniki znajdą szersze odzwierciedlenie w powszechnym obrocie prawnym? Czas pokaże, a my będziemy trzymać kciuki…
cc photo by Geoff Peters 604 via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...