piątek, 18 stycznia 2013

Mediacja – bariery w środowisku prokuratury. Salon mediatora - cz. 3


Kolejne, trzecie już spotkanie „Salonu mediatora” miało miejsce w czwartek dnia 17 stycznia. Zebranych przywitał wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – sędzia Rafał Terlecki, na którego ręce inicjatorzy przedsięwzięcia - Zofia Gruszecka, Magda Bellwon i Bartosz Poćwiardowski złożyli wniosek, stanowiący podsumowanie listopadowego Salonu. We wniosku tym uczestnicy zgodnie proszą o możliwość wprowadzenia na terenie działania Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów podległych, zasady dołączania do pism kierowanych z sądu do uczestników sporów sądowych ulotki informacyjnej o mediacji wraz z proponowanym wzorem takiej ulotki.

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Dagmary Słomińskiej-Butowski – prokurator prokuratury okręgowej w Gdańsku, pod tytułem: „Mediacja – bariery w środowisku prokuratury”. Ponownie jak wystąpienie poświęcone trudnościom w nakłonieniu stron do mediacji, przedstawione na listopadowym Salonie, prelegentka zaprezentowała wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2012 roku, w prokuraturze okręgowej w Gdańsku wśród 46 respondentów. Wśród tychże aż 43 osoby nie stosowały mediacji w swojej praktyce prokuratorskiej. Stosunek ankietowanych osób do mediacji przedstawiał się następująco:
- pozytywny – 11 osób,
- neutralny – 19 osób,
- niechętny – 5 osób,
- negatywny – 1 osoba.

Główne bariery, jakie zostały zdiagnozowane na podstawie powyższej ankiety, jak również na podstawie zaprezentowanych wniosków z kilku konferencji poświęconych mediacji w pracy prokuratorów, są następujące:
a) „statystyka”, czyli nacisk na jak najszybsze zakończenie sprawy
b) przeciążenie sprawami i negatywne podejście przełożonych,
c) brak możliwości umorzenia lub zawieszenia postępowania z powodu zawarcia ugody w mediacji,
d) brak szkoleń z zakresu mediacji dla prokuratorów,
e) brak „profesjonalnych” mediatorów z zakresu prawa karnego,
f) brak osobnych pokojów w prokuraturze (umożliwiających pełnienie dyżuru przez mediatora),
g) niska świadomość społeczna i negatywna (bierna) postawa stron po skierowaniu sprawy do prokuratury.

W toku dyskusji przedyskutowano możliwe sposoby na przełamanie przedstawionych barier. Przede wszystkim uczestnicy zgodnie opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian legislacyjnych, sprzyjających „zyskom procesowym” w wyniku szerszego stosowania mediacji w postępowaniach karnych (lit. c). Ponadto Salon zdecydował, że wystąpi do prokuratora okręgowego z oficjalnym pismem zawierającym następujące wnioski:
- umożliwienie gratyfikowania „pro-mediacyjnej” aktywności prokuratorów,
- wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku pouczenia o możliwości skorzystania z mediacji,
- udostępnienie w prokuraturze pokoju na cele mediacyjne – umożliwienie pełnienia dyżurów informacyjnych przez mediatorów bezpośrednio w siedzibie prokuratury,
- przeprowadzenie szkolenia mediacyjnego dla prokuratorów lub cyklu takich szkoleń.


Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania – wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Relacja z kolejnego „Salonu mediatora”, poświęconego ugodzie zawieranej w mediacji, znajduje się tutaj. Tych, którzy nie będą mogli się z nami spotkać w Gdańsku zapraszam do śledzenia relacji na blogu.cc photo by TheManfromUtah via flickr

Spodobał Ci się ten post?
Skomentuj go lub podziel się nim.

O autorze:  Michał Ryszard Wysocki - stały mediator sądowy, asesor notarialny.Jeśli podoba Ci się zawartość tego bloga, polub stronę Prawnik w mediacji na facebook'u - będziesz mieć na bieżąco dostęp do ciekawych treści nt. roli prawnika w mediacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...