Dlaczego uruchomiliśmy ten projekt?


Łukasz Łaniecki
- pomysłodawca projektu:


Kiedy wkraczałem do świata mediacji niemal od razu uderzyła mnie jedna rzecz. Wielokrotnie zdarzyło mi się usłyszeć lub przeczytać wypowiedzi mediatorów bądź innych osób, które także zajmują się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, dotyczące negatywnego wpływu zachowań pełnomocników stron sporu na przebieg mediacji czy negocjacji pomiędzy stronami. Nie miałem żadnych podstaw, aby nie dać wiary tym wypowiedziom i wskazywanym w nich przykładom fatalnych zachowań pełnomocników oraz konsekwencji tych zachowań, niemniej jednak odczytywałem je jako prawdziwy zarzut pod adresem pełnomocników, ewentualnie jako coś, co zdaniem autorów tych wypowiedzi godne jest pożałowania.

Po pewnym czasie zacząłem zadawać sobie pytanie: "No dobrze, ale niby skąd ci prawnicy mają wiedzieć, jak reprezentować swoich klientów w mediacji? Przecież nikt ich tego nie uczy." Żaden głos krytyki, który przyszło mi usłyszeć pod adresem prawników jako pełnomocników stron sporu w mediacji nie poruszał tej, skądinąd kluczowej, kwestii.

Tymczasem zaczęły się pojawiać oferty szkoleń z zakresu mediacji dla prawników, których program jest dokładnie taki sam jak innych szkoleń dla przyszłych mediatorów, zresztą szkolenia te mają na celu przygotowanie do pełnienia roli mediatora. I tu także zacząłem się zastanawiać: "Dookoła mówi się o potrzebie edukowania prawników w zakresie mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów, a jedyne oferty, które do tej pory się pojawiły mają z prawników zrobić mediatorów, czyli dalej nie szkoli się prawników, bo docelowo mają to być przyszli mediatorzy (czyli już nieprawnicy)."

Przygotowanie do roli pełnomocnika w mediacji, czy pełnomocnika sięgającego po mediację jest czymś diametralnie różnym od przygotowania do roli mediatora.  Tweetnij to

Dlatego też jestem zdania, że większość prawników, którzy odbędą szkolenie dla mediatorów odniesie z tego niewielką korzyść. Dlaczego? Dlatego, że na porzucenie wybranej profesji i zostanie mediatorami zdecyduje się promil osób biorących udział w tych szkoleniach, reszta pozostanie wierna obranej przez siebie drodze zawodowej.

Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić projekt "Prawnik w mediacji", którego celem jest edukowanie prawników, jak być dobrym pełnomocnikiem w mediacji, i jak być pełnomocnikiem sięgającym po mediację i rekomendującym mediację swoim klientom.

Teksty, które publikujemy na blogu przede wszystkim mają na celu omówienie roli, jaką w mediacji ma do spełnienia profesjonalny pełnomocnik, tj. jak powinien on rozmawiać o mediacji z klientem, jak samemu przygotować się do mediacji i jak przygotować klienta, jak promować pozasądowe metody rozwiązywania sporów w codziennej praktyce prawniczej, co można zyskać, a na co uważać rekomendując klientom mediację, jak kształtować wynagrodzenie za reprezentację w mediacji itd. Również nasza oferta szkoleniowa, którą zamierzamy uruchomić już w 2013 roku, będzie dotyczyła tego właśnie aspektu mediacji, jako jednej z metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...