Krok 3: Reprezentacja klientów w mediacji i w negocjacjach

Trzecim krokiem na drodze do stania się prawnikiem w mediacji jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie reprezentacji klienta w mediacji czy w negocjacjach. 
Podstawowa edukacja prawnicza zapewnia odpowiednie przygotwanie prawnika do roli pełnomocnika strony w procesie sądowym. Wielu prawnikom wydaje się, że skoro potrafią reprezentować swoich klientów w procesie sądowym, to równie dobrze mogą to robić w mediacji czy w negocjacjach, gdzie nie ma sztywno określonych reguł postępowania.  

Niestety, rzeczywistość pokazuje, że wchodząc do sali konferencyjnej z procesowym know-how i zestawem przyzwyczajeń z sali sądowej, prawnik najczęściej nie osiąga dobrych rezultatów dla swojego klienta. Prowadzenie negocjacji czy udział w mediacji z nastawieniem na wygraną dla swojego klienta, przy jednoczesnym założeniu braku dobrej woli i niemal zerowym zaufaniu do drugiej strony prowadzi najczęściej do rezultatów przegrany-przegrany. 

Prawnik, który nie dysponuje wiedzą i know-how w zakresie efektywnych negocjacji i udziału jako pełnomocnik strony w mediacji praktycznie nie jest w stanie nagle zmienić swojego stylu reakcji na konflikt i zachowania wobec sytuacji spornej, które wykształciły się pod wpływem jego udziału w postępowaniach spornych. Tej wiedzy i know-how nie jest on w stanie przyswoić sobie z dnia na dzień przed przystąpieniem do mediacji czy negocjacji, tym bardziej, że najczęściej nie widzi w ogóle takiej potrzeby.

Jeśli prawnik, bez wiedzy i know-how w zakresie efektywnych negocjacji i udziału jako pełnomocnik strony w mediacji, podejmuje się reprezentowania klienta w negocjacjach i w mediacji, najprawdopodobniej nie będzie on w stanie pomóc klientowi, a prędzej może mu zaszkodzić.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...